03 huhtikuuta 2024

Vastine HS:n artikkeliin Vantaan Kaupungin korjauspalveluista

Helsingin Sanomissa (1.4.2024) oli laaja kirjoitus Vantaan kaupungin korjauspalveluiden hankkimisesta samalta yritykseltä.
Kirjoituksessa ei ole kuultu yritystämme ja täten haluamme saada oman kantamme asiaan julki.

Kirjoituksessa on perusteettomasti yritetty saattaa yrityksemme huonoon valoon. Emme ole toimineet yrityksenä väärin. Olemme tarjonneet Vantaan kaupungille korjauspalveluita ja osan voittaneet normaalin urakkakilpailukäytännön mukaisesti.

Vesivahinkojen osalta olemme toimineet kuten toimimme päivystystöissä aina, oli tilaajana mikä tahansa taho. Kuulumme myös Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden liittoon, jossa käydään alan eettisiä sääntöjä läpi.

Kuten kirjoituksessa Apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila toteaa, ei tässä ole harjoitettu vilppiä.

Hintamme ovat pysyneet lähes koko 15 vuoden ajan samana. Mikäli hinnoittelumme olisi ollut yliampuvaa, varmasti tilaajat olisivat puuttuneet asiaan ja huolehtineet, ettei meiltä töitä tilattaisi.

Vesivahinkojen nopean torjunnan ansiosta on tilaaja säästänyt kunnostuksessa rahaa, sillä torjuntaan on ryhdytty ripeästi ja lisävahingot on torjuttu ammattitaitoisesti. Jopa osa kilpailijoista on pyytänyt apua, koska palvelumme on nopeaa ja ammattitaitoista eikä heillä ole resursseja hoitaa vahinkoja. Vahingon torjunnan jälkeen olemme myös huolehtineet, että tilaajalla on tieto missä mennään, samoin varmistamme, että jokin taho on vahinkoa ryhtynyt kunnostamaan.

Tänä vuonna on asiakkaamme tilanneet päivystyskäyntejä vesivahinkojen torjumiseen yli 50, joka osoittaa luottamusta toimintaamme kohtaan.

Kirjoituksessa on mainittu: A-Kumppaneiden aliurakoitsijoiden osuus laskuissa on kerrottu ylimalkaisesti, joten kaupunki ei voi tietää, mikä on A-Kumppaneiden ja mikä aliurakoitsijoiden osuus.
Jokaisesta tehdystä työstä on toimitettu ja toimitetaan tilaajalle raportti, josta selviää tehty työ kuvineen, kuka/ketkä työn on suorittanut ja ajankohta, milloin työ on tehty, myös laskuistamme löytyy sama tieto.

Olemme toimittaneet Vantaan kaupungille runsaasti urakkasopimuksia ja muita asiakirjoja viime vuoden aikana heidän pyynnöstään, sillä toimintamme on läpinäkyvää.

Toivomme, että kyseinen Helsingin Sanomien kirjoitus ei vahingoittaisi yrityksemme liiketoimintaa, sillä olemme luoneet laadukkaita työpaikkoja Vantaalle ja haluamme olla asiakkaillemme luottamuksen arvoisia ammattilaisia.
 

Vantaalla 3.4.2024

Mari Haapaharju

Varatoimitusjohtaja
A-Kumppanit Oy